Książka: POLSKIE ŚLADY W AMSTERDAMIE

‘’Polskie ślady w Amsterdamie’’ to dwujęzyczna publikacja o historii Amsterdamu. Jest to wielokulturowe miasto a Polacy brali aktywny udział w jego rozwoju. Z wielką wyobraźnią i odwagą spełniali swoje marzenia, potrafili odnaleźć się w różnych okolicznościach i stanowili ważny i poważany element holenderskiej społeczności.
Migracja istnieje od wszech czasów, a jej ślady są częścią zbiorowej pamięci. Jest postrzegana jako integralna część współczesnego społeczeństwa.

Książka jest do kupienia w księgarniach: Stadsboekwinkel Amsterdam - Gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32, 1017 HL, Pegasus, Singel 367, 1012 WL oraz De Museumshop van het Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam

Książka ‘’Polskie ślady w Amsterdamie’’ została wydana przez Fundację Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa. Została ona napisana przez Bożenę Kopczyńską i Krzysztofa Dobrowolskiego. Ilustracje wykonała Els ter Horst.
Dochód ze sprzedaży będzie wykorzystany na działalność Fundacji.

Boek: POOLSE SPOREN IN AMSTERDAM

‘’Poolse sporen in Amsterdam’’ is een tweetalig publicatie over de Amsterdamse geschiedenis. Als multiculturele stad waarin nieuwe bevolkingsgroepen zich zowel nu als in het verleden vestigden, heeft Amsterdam veel zichtbare sporen van de Poolse immigranten. Door weinig belichte historische feiten voor het voetlicht te brengen, hopen wij de inbreng van Polen bekender te maken.
Migratie is van alle tijden en haar sporen zijn een deel van het collectieve geheugen. Zij wordt gezien als integraal onderdeel van de huidige samenleving.

Het boek is te koop: Stadsboekwinkel Amsterdam - Gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32, 1017 HL, Pegasus, Singel 367, 1012 WL en De Museumshop van het Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL

‘’Poolse sporen in Amsterdam’’ is een uitgave van de Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa. De tekst is geschreven door Bożena Kopczyńska en Krzysztof Dobrowolski. De illustratie zijn getekend door Els ter Horst.
De inkomsten uit de verkoop zijn bestemd voor de activiteiten van de Stichting.
  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908