Uwaga! Wszystkie zajęcia stacjonarne w Lokomotywie zostały odwołane zgodnie z rozporzadzeniem rządu Holandii. Jednocześnie pracujemy z uczniami w innej formie - prosimy rodziców o czytanie szkolnych maili i whatsappów od nauczycielek. Lekcje odbywają się on-line lub przekazywane są on-line, większość jest co tydzień. Mamy wirtualne wycieczki muzealne - poznajemy głębiej holenderską kulturę (Rijksmuseum, Mauritshuis, Frans Hals). Warsztaty dla rodzicow ze znanym logopedą z Wielkiej Brytanii. Publikujemy także linki na Facebooku. Dziękujemy rodzicom za współpracę!


Kalendarz

Plan zajęć I semestr, rok szkolny 2019/20*
1) 07.09
2) 14.09
3) 28.09
4) 12.10
5) 02.11
6) 16.11 - logopedia: warsztaty dla rodziców
7) 23.11 - spotkanie z pisarką Anetą Noworytą
8) 07.12 - Jasełka
9) 11.01
10) 18.01

Plan zajęć II semestr, rok szkolny 2019/20*
Ze wzgledu na pandemię i formę zajęć on-line - lekcje w większości są krótsze lecz częściej niż wymienione w kalendarzu. Większość lekcji jest w każdą sobotę.
11) 25.01
12) 08.02
13) 07.03
14) 14.03
15) 28.03
16) 04.04
17) 18.04 - wycieczka wirtualna dla dzieci do Rijksmuseum 'Tulipany'
- 02.05 - wirtualna wycieczka dla dzieci do muzeum Mauritshuis
18) 16.05
- 23.05 godz. 12:00 warsztaty on-line dla rodziców z logopedą dr. Aneta Nott-Bower
- 23.05 od godz.14:30 wirtualna wycieczka dla dzieci do muzeum Fransa Halsa W Harlemie
- 24.05 godz.12:00 wykład 'Polskie ślady w Amsterdamie', zapisy przez FPSN
- 05.06, lekcje oraz zebrania dla rodziców wszystkich grup, oprócz D
19) 13.06 - lekcja 01, 0 i D. Klasy A i B godz. 13:00 wykład 'Młoda Polska', godz. 15:00 gr.C, D i dorośli wykład 'Młoda Polska' z
20) 20.06 - lekcje i zakończenie roku szkolnego

Czas zajęć w soboty (zmienione *)

godz.12:15-13:15
- Klasa O1 - Monika Szczepaniak-Cichocka, lekcja
godz.12:15-13:15 (O, A, B)
oraz godz.13:30-14:30 (gr.01)

- Michał Jurys, drama i zajęcia teatralno-kreatywne
godz. 13.30-16.30
- Klasa O - Anna Smyk
- Klasa A - Sylwia Sobel
- Klasa B - Beata Grandos
- Klasa C - Agata Załubska
- Klasa D - Joanna Kowalczyk

Polski dla dorosłych w godz. 13.30-16.30 (zmienione *)
- Poziom podstawowy - Marta Skura
- Poziom średnio zaawansowany - Marta Driessen
Logopedia - Anna Held, Anna Chachulska
Zajęcia teatralne i dramy - Michał Jurys
Zastępstwa - Anna Liberman

Adres

AICS, Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam

Ewentualne nieobecności uczniów prosimy zgłaszać wcześniej ustnie lub pisemnie nauczycielkom (na email kontaktowy, z którego rozsyłana jest praca domowa) lub tel/sms na podany telefon nauczyciela.

* podane daty/miejsce z przyczyn niezależnych mogą ulec zmianie

Poprzednie lata

 

Attentie! Alle reguliere lessen bij Centrum Lokomotywa zijn geannuleerd van wege de verordeningen van de Nederlandse regering. Tegelijkertijd werken we met leerlingen in een andere vorm: we vragen ouders om e-mails en whatsapps van docenten en de school te lezen. Op die manier worden de lessen online voortgezet.


Agenda

Lesdata 1e semester 2019/20
1) 07.09
2) 14.09
3) 28.09
4) 12.10
5) 02.11
6) 16.11 - logopedie: workshop voor ouders
7) 23.11 - ontmoeting met schrijfster Aneta Noworyta
8) 07.12 - Kerstviering
9) 11.01
10) 18.01

Lesdata 2e semester 2019/20*
Vanwege de pandemie en de vorm van online lessen - zijn de lessen meestal korter maar vaker dan vermeld in de kalender.
11) 25.01
12) 08.02
13) 07.03
14) 14.03
15) 28.03
16) 04.04
17) 18.04 - voor kinderen: virtueel bezoek naar het Rijksmuseum 'Tulpen'
- 02.05 - virtueel bezoek naar het Mauritshuis
18) 16.05
- 23.05 om 12:00u workshop voor ouders met een logopediste Dr. Aneta Nott-Bower
- 23.05 vanaf 14.30u virtuele rondleiding voor kinderen naar het museum
- 24.05 om 12.00u lezing 'Poolse sporen in Amsterdam', registratie door FPSN
- 05.06- lessen en bijeenkomsten voor ouders van alle groepen, behalve D
19) 13.06 - les gr. 01, 0 en D.
Gr. A en B om 13:00u lezing 'Młoda Polska'
15:00u gr. C, D en volwassenen, lezing 'Młoda Polska'
20) 20.06 - lessen en het einde van het schooljaar

Schooltijden op zaterdag (tijden gewijzigd *)

12.15-13:15u
- Groep O1 - Monika Szczepaniak-Cichocka, les
12:15-13:15u (gr.O, A, B)
en 13:30-14:30u (gr. 01)

- Michał Jurys, drama en theateractiviteiten
13.30-16:30u
- Groep O - Anna Smyk
- Groep A - Sylwia Sobel
- Groep B - Beata Grandos
- Groep C - Agata Załubska,
- Groep D - Joanna Kowalczyk

Pools voor volwassenen 13.30-16:30u (tijden gewijzigd *)
- basisniveau - Marta Skura
- gemiddeld niveau - Marta Driessen
Logopedie - Anna Held, Anna Chachulska
Theateractiviteiten en drama - Michał Jurys
Invaljuffen - Anna Liberman

Plaats

AICS, Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam


* de data/plaats zijn aan verandering onderhevig

Archief

  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908 | ING 6526232