Kontakt

Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie

KvK 56788908 | ING NL51INGB0006526232

Adres pod którym odbywają się zajęcia :

Cygnus Gymnasium
Vrolikstraat 8 1091 VG Amsterdam

Zarząd Centrum Lokomotywa:

Bożena Kopczyńska, Przewodnicząca
Kontakt w ramach współpracy i wolontariatu, PR
E-mail: voorzitter@lokomotywa.nl / Tel. 06 42919697

Marta van der Haagen, Sekretarz
Zapisy uczniów, informacje dla rodziców, website, FB
E-mail: info@lokomotywa.nl

Marcin Bodnar, Skarbnik
Informacje związane z opłatami
E-mail: penningmeester@lokomotywa.nl

Beata Grandos, Członek Zarządu
Koordynator ds. edukacji
Email: bgrandos.lokomotywa@gmail.com

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stowarzyszenie Wspólnota Polska


Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Zadanie publiczne ”Wsparcie placówek oświatowych w Europie Zachodniej i Północnej” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

Contact

Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa te Amsterdam

KvK 56788908 | ING NL51INGB0006526232

Adres waar de Poolse lessen worden gegeven:
Cygnus Gymnasium
Vrolikstraat 8 1091 VG Amsterdam

Bestuur van Centrum Lokomotywa:

Bożena Kopczyńska, Voorzitter
Contact over samenwerking, vrijwilligerswerk en PR
E-mail: voorzitter@lokomotywa.nl / Tel. 06 42919697

Marta van der Haagen, Secretaris
Inschrijving, informatie voor ouders, website, FB
E-mail: info@lokomotywa.nl

Marcin Bodnar, Penningmeester
Informatie over lesgeld
E-mail: penningmeester@lokomotywa.nl

Beata Grandos, Bestuurslid
Onderwijscoördinator
Email: bgrandos.lokomotywa@gmail.com

Logo Ambasada w Hadze
Projekty realizowane w Centrum Lokomotywa finansowane są ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908