Kontakt

Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie

KvK 56788908 | ING NL51INGB0006526232

Adres pod którym odbywają się zajęcia :

Cygnus Gymnasium
Vrolikstraat 8 1091 VG Amsterdam

Zarząd Centrum Lokomotywa:

Marta van der Haagen, Przewodnicząca / Sekretarz
Kontakt w ramach współpracy, projektów, wolontariatu, nabór uczniów
E-mail: info@lokomotywa.nl
0647021161 (środy 15:00-17:00, soboty 14:00-16:00)

Marcin Bodnar, Skarbnik
Informacje związane z opłatami
E-mail: penningmeester@lokomotywa.nl

Beata Grandos, Wiceprzewodnicząca
Koordynator ds. edukacji oraz kadry
Email: bgrandos.lokomotywa@gmail.comKancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stowarzyszenie Wspólnota Polska


Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Zadanie publiczne ”Wsparcie placówek oświatowych w Europie Zachodniej i Północnej” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

Contact

Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa te Amsterdam

KvK 56788908 | ING NL51INGB0006526232

Adres waar de Poolse lessen worden gegeven:
Cygnus Gymnasium
Vrolikstraat 8 1091 VG Amsterdam

Bestuur van Centrum Lokomotywa:

Marta van der Haagen, Voorzitter, Secretaris
Contact over samenwerking, vrijwilligerswerk, inschrijving informatie
E-mail: info@lokomotywa.nl
0647021161 (wo 15:00-17:00, za 14:00-16:00)

Marcin Bodnar, Penningmeester
Informatie over lesgeld
E-mail: penningmeester@lokomotywa.nl

Beata Grandos, Vicevoorzitter
Onderwijscoördinator
Email: bgrandos.lokomotywa@gmail.comLogo Ambasada w Hadze
Projekty realizowane w Centrum Lokomotywa finansowane są ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908