Seria lekcji języka polskiego dla dorosłych 'Moja rodzina mówi po polsku'

Nowy projekt - zajecia dla osób dorosłych, obcojęzycznych partnerów Polek i Polaków, którzy na terenie Holandii wychowują dwujęzyczne dzieci. Celem jest promowanie uczenia się języka polskiego jako obcego oraz poszerzania wiedzy o Polsce.
  • Zajęcia będą miały formę warsztatów dla osób nieznających języka polskiego wcale lub w stopniu bardzo ograniczonym. Podczas spotkań ćwiczyć będziemy wymowę, utrwalać słownictwo, pomagać w stosowaniu znanych już wyrażeń w kontekście poprawnym gramatycznie i językowo. Wprowadzane będzie nowe słownictwo - tematyka warsztatów związana będzie z funkcjonowaniem w rodzinie dwujęzycznej. Zajęcia odbywają się podczas regularnych lekcji dzieci w Centrum Lokomotywa w soboty, w godzinach 13.30 - 16.30. Prowadzone są przez pedagoga, który ma kwalifikacje do nauki polskiego jako języka obcego.
  • Zaczynamy 28 stycznia! Zapisy prosimy kierować na email: voorzitter@lokomotywa.nl z podaniem poziomu znajomości języka polskiego.

Nabór uczniów:

Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie.
  • Prowadzimy zapisy na listę chętnych dzieci (również młodsze roczniki), które w stopniu co najmniej podstawowym opanowały język polski. Dzieci są przyjmowane do szkoły na podstawie rozmowy wstępnej. Zapisy prosimy kierować na email: voorzitter@lokomotywa.nl z podaniem daty urodzenia dziecka, kontaktu, szkoły oraz stopnia znajomości języka polskiego.
  • W roku 2014/15 powstała klasa gimnazjalna dla uczniów chodzących do szkół średnich, dysponujemy jeszcze miejscami od nowego semestru. Na tych zajęciach prowadzimy więcej warsztatów, gościnnych wykładów - spotkań z ciekawymi Polakami.
  • Zajęcia z języka polskiego dla dzieci wzbogacone o wiedzę z geografii i historii oraz kultury polskiej odbywają się w soboty średnio dwa razy w miesiącu (dziesięć zajęć podczas semestru, dwadzieścia w roku).
  • Więcej o szkole można przeczytać w FAQ.

Poszukujemy:

  • Nauczycielki/nauczyciela z Amsterdamu lub okolic. Osoby po polonistyce lub studiach lingwistycznych z wykształceniem oraz doświadczeniem pedagogicznym. Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym: voorzitter@lokomotywa.nl

O Lokomotywie

Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie.

Jednym z głównych celów naszej działalności jest integracja i upowszechnianie wiedzy na temat ponad tysiącletnich kontaktów między Polską i Holandią oraz projekty przybliżające Polskę mieszkańcom Amsterdamu.

Przede wszystkich jednak prowadzimy zajęcia z języka polskiego dla dzieci, które w różny sposób związane są z Polską - urodziły się tam lub jedno z rodziców pochodzi z Polski. Nauczanie języka polskiego wzbogacamy o wiedzę z geografii i historii oraz o okolicznościowe lekcje poświęcone zwyczajom i istotnym elementom kultury polskiej.

Centrum Lokomotywa powstało na początku marca 2011 roku z inicjatywy rodziców pragnących zapewnić swoim dzieciom żywy kontakt z polską kulturą i językiem. Bardzo ważna dla nas jest jakość nauczania, dlatego też zdecydowaliśmy się na małe klasy liczące maksymalnie 16 uczniów. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w czterech grupach wiekowych.

Lekcje w każdej klasie prowadzą dwie nauczycielki z odpowiednim wykształceniem pedagogicznym i językowym (więcej o kadrze pedagogicznej >). Współpracujemy zarówno z Forum Polskich Szkół w Holandii, jak i z Wydziałem Slawistyki na Uniwersytecie Amsterdamskim.

Over Lokomotywa

Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa in Amsterdam.

Het voornaamste doel van het Centrum Lokomotywa is kinderen de Poolse taal te leren, aangevuld met aardrijkskunde, cultuur en Poolse geschiedenis. Ook integratie en kennis over de (duizendjarige) historische band tussen Polen en Nederland staan op het programma.

Centrum Lokomotywa is in maart 2011 ontstaan uit een initiatief van ouders die graag een levend contact met de Poolse taal en cultuur aan hun kinderen willen doorgeven. We zijn niet gericht op kwantiteit, maar op kwaliteit. Er is bewust gekozen om kleine klassen aan te houden, met maximaal 16 leerlingen. De lessen vinden twee maal per maand plaats, verdeeld over vier leeftijdsgroepen.

De lessen worden in iedere groep gegeven door een docente en een assistent, beiden met een pedagogische en taalkundige achtergrond.

We werken samen met het Forum van Poolse Scholen in Nederland en de afdeling Slavistiek van de Universiteit van Amsterdam.

Inschrijving

De lessen zijn bedoeld voor kinderen vanaf vijf jaar, die ten minste de basis van de Poolse taal beheersen.
Wilt u uw kind inschrijven, mail dan naar voorzitter@lokomotywa.nl met de geboorte datum van het kind, de school en de mate van kennis van de Poolse taal.

 


  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908 | ING 6526232