O Lokomotywie

Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie.

Prowadzimy zajęcia z języka polskiego dla dzieci, które w różny sposób związane są z Polską - urodziły się tam lub jedno z rodziców pochodzi z Polski. Nauczanie języka polskiego wzbogacamy o wiedzę z geografii i historii oraz o okolicznościowe lekcje poświęcone zwyczajom i istotnym elementom kultury polskiej.

Ważna jest dla nas integracja i upowszechnianie wiedzy na temat ponad tysiącletnich kontaktów między Polską i Holandią oraz projekty przybliżające Polskę mieszkańcom Amsterdamu.

Centrum Lokomotywa powstało na początku marca 2011 roku z inicjatywy rodziców pragnących zapewnić swoim dzieciom żywy kontakt z polską kulturą i językiem. Bardzo ważna dla nas jest jakość nauczania, dlatego też zdecydowaliśmy się na małe klasy liczące maksymalnie 16 uczniów. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w pięciu grupach wiekowych.

Lekcje w każdej klasie prowadzą dwie nauczycielki z odpowiednim wykształceniem pedagogicznym i językowym (więcej o kadrze pedagogicznej >). Współpracujemy zarówno z Forum Polskich Szkół w Holandii, jak i z Wydziałem Slawistyki na Uniwersytecie Amsterdamskim.

PILNIE POSZUKUJEMY:

  • Centrum Lokomotywa poszukuje entuzjastycznych nauczycielek/li polonistek/tów. Wymagane jest przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Preferujemy kandydatów z Amsterdamu i okolic. Oferujemy: ciekawą, rozwojową pracę w energicznym zespole na zasadzie wolontariatu ze zwrotem kosztów oraz możliwość szkoleń. List motywacyjny wraz z CV oraz kontaktem telefonicznym w Holandii prosimy kierować na adres: voorzitter@lokomotywa.nl
  • Fundacja Centrum Lokomotywa to sobotnia szkoła języka polskiego dla dzieci i młodzieży w Amsterdamie. Jako inicjatywa społeczna działa na zasadzie wolontariatu 2x w miesiącu. Więcej informacji pod adresem mailowym: voorzitter@lokomotywa.nl

Nabór uczniów:

Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie.
  • Zapisy na listę chętnych: dzieci (także młodsze roczniki), które w stopniu co najmniej podstawowym opanowały język polski. Dzieci są przyjmowane do szkoły na podstawie rozmowy wstępnej. Email prosimy kierować: info@lokomotywa.nl z podaniem nazwiska, daty urodzenia dziecka, kontaktu, szkoły oraz stopnia znajomości języka polskiego.
  • W roku 2014/15 powstała klasa gimnazjalna dla uczniów chodzących do szkół średnich, dysponujemy miejscami. Na tych zajęciach prowadzimy więcej warsztatów, gościnnych wykładów - spotkań z ciekawymi Polakami.
  • Podczas semestru jest dziesięć zajęć, dwadzieścia w roku szkolnym. Więcej o szkole można przeczytać w FAQ.

Seria lekcji języka polskiego dla dorosłych 'Moja rodzina mówi po polsku'

Zajęcia dla obcojęzycznych partnerów Polek i Polaków, którzy na terenie Holandii wychowują dwujęzyczne dzieci. Celem jest promowanie uczenia się języka polskiego jako obcego oraz poszerzania wiedzy o Polsce. Kurs prowadzony jest przez pedagoga, który ma kwalifikacje (po doktoracie) do nauki polskiego jako języka obcego. Zapisy: voorzitter@lokomotywa.nl

Over Lokomotywa

Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa in Amsterdam.

Het voornaamste doel van het Centrum Lokomotywa is kinderen de Poolse taal te leren, aangevuld met aardrijkskunde, cultuur en Poolse geschiedenis. Ook integratie en kennis over de (duizendjarige) historische band tussen Polen en Nederland staan op het programma.

Centrum Lokomotywa is in maart 2011 ontstaan uit een initiatief van ouders die graag een levend contact met de Poolse taal en cultuur aan hun kinderen willen doorgeven. We zijn niet gericht op kwantiteit, maar op kwaliteit. Er is bewust gekozen om kleine klassen aan te houden, met maximaal 16 leerlingen. De lessen vinden twee maal per maand plaats, verdeeld over vijf leeftijdsgroepen.

De lessen worden in iedere groep gegeven door een docente en een assistent, beiden met een pedagogische en taalkundige achtergrond.

We werken samen met het Forum van Poolse Scholen in Nederland en de afdeling Slavistiek van de Universiteit van Amsterdam.

Inschrijving

De lessen zijn bedoeld voor kinderen vanaf vijf jaar, die ten minste de basis van de Poolse taal beheersen.
Wilt u uw kind inschrijven, mail dan naar info@lokomotywa.nl met de geboorte datum van het kind, de school en de mate van kennis van de Poolse taal.

 


  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908 | ING 6526232