Kontakt

Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie

KvK 56788908 | ING NL51INGB0006526232

Kadra nauczycielska (więcej >>)

- Klasa O - Anna Smyk, Elżbieta Krysińska
- Klasa A - Sylwia Sobel, Marta Laskowska
- Klasa B - Marta van den Ochtend, Gabriela Otrębska
- Klasa C - Agata Załubska, wakant
- Klasa D - Marta Skura
- Klasa dla dorosłych - Monika Zatylny, zastępstwa - Joanna Masselnik
- Logopedia Anna Held; zajęcia dodatkowe - drama Agata Załubska
- Zastępstwa - Ewa Międzobrodzka

Adres pod którym odbywają się zajęcia :

AICS, Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam

Zarząd Centrum Lokomotywa:

Bożena Kopczyńska, Przewodnicząca
Kontakt w ramach współpracy i wolontariatu, PR:
Tel. 06 1489 4083 / E-mail: voorzitter@lokomotywa.nl

Marta van der Haagen, Sekretarz
Zapisy uczniów, informacje dla rodziców, website:
E-mail: info@lokomotywa.nl

Monika Fennema, Skarbnik
Informacje związane z opłatami:
E-mail: penningmeester@lokomotywa.nl

Contact

Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa te Amsterdam

KvK 56788908 | ING NL51INGB0006526232

Docenten en assistentes (lees meer>>)

- Groep O - Anna Smyk, Elżbieta Krysińska
- Groep A - Sylwia Sobel, Marta Laskowska
- Groep B - Marta van den Ochtend, Gabriela Otrębska
- Groep C - Agata Załubska, vacature
- Groep D - Marta Skura
- Pools voor volwassenen - Monika Zatylny, infaldocent - Joanna Masselnik
- Logopedie Anna Held; extra - drama Agata Załubska
- Invaljuf - Ewa Międzobrodzka

Adres waar de Poolse lessen worden gegeven:

AICS, Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam

Bestuur van Centrum Lokomotywa:

Bożena Kopczyńska, Voorzitter
Contact over samenwerking, vrijwilligerswerk en PR
Tel. 06 1489 4083 / E-mail: voorzitter@lokomotywa.nl

Marta van der Haagen, Secretaris
Inschrijving kinderen, informatie voor ouders, website
E-mail: info@lokomotywa.nl

Monika Fennema, Penningmeester
Informatie over lesgeld:
E-mail: penningmeester@lokomotywa.nl

  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908