Książka: POLSKIE ŚLADY W AMSTERDAMIE

Prezentacja książki odbędzie się 1 grudnia 2017 roku o 17.00 w Het Stadsarchief Amsterdam na Vijzelstraat 32, 1017 HK Amsterdam.
Potwierdzenie obecności: voorzitter@lokomotywa.nl

"Polskie ślady w Amsterdamie" to dwujęzyczna publikacja o historii Amsterdamu. Jest to wielokulturowe miasto a Polacy brali aktywny udział w jego rozwoju. Z wielką wyobraźnią i odwagą spełniali swoje marzenia, potrafili odnaleźć się w różnych okolicznościach i stanowili ważny i poważany element holenderskiej społeczności.

Migracja istnieje od wszech czasów, a jej ślady są częścią zbiorowej pamięci. Jest postrzegana jako integralna część współczesnego społeczeństwa.

KRZYSZTOF DOBROWOLSKI-ONCLIN
BOŻENA KOPCZYŃSKA
ELS TER HORST
WYDAWCA: Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie

Boek: POOLSE SPOREN IN AMSTERDAM

De boekpresentatie vindt plaats op 1 december 2017 om 17 uur in Het Stadsarchief Amsterdam op Vijzelstraat 32, 1017 HK Amsterdam.
E-mail: voorzitter@lokomotywa.nl

'Poolse sporen in Amsterdam' is een tweetalig publicatie over de Amsterdamse geschiedenis. Als multiculturele stad waarin nieuwe bevolkingsgroepen zich zowel nu als in het verleden vestigden, heeft Amsterdam veel zichtbare sporen van de Poolse immigranten. Door weinig belichte historische feiten voor het voetlicht te brengen, hopen wij de inbreng van Polen bekender te maken.

Migratie is van alle tijden en haar sporen zijn een deel van het collectieve geheugen. Zij wordt gezien als integraal onderdeel van de huidige samenleving.

KRZYSZTOF DOBROWOLSKI-ONCLIN
BOŻENA KOPCZYŃSKA
ELS TER HORST
UITGAVE: STICHTING POOLS CENTRUM VOOR ONDERWIJS EN CULTUUR LOKOMOTYWA
  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908 | ING 6526232