Film Language Diversity in Amsterdam , 29 of February 2020

OBA Oosterdok Library of Amsterdam:
Growing up in a multilingual family.
The International Mother Language Day was the inspiration for Centrum Lokomotywa in cooperation with OBA to organise an event to encourage the use of parental native languages and to discuss multilingual upbringing and education.
Speakers:
Karijn Helsloot (Linguist, Author, Stichting Taal naar Keuze, Studio Taalwetenschap) – More languages in education: a responsibility of school and society 00.13.42
Marinella Orioni (Author, Specialist multilingualism)- The multilingual child 00.40.55
Anna de Graaf (Linguist, Meertalig.nl, Coordinator Bilingualism Matters@nl)
Laurinde Koster (MA – Risbo, Rutu Foundation) - Multilingual teaching material for migrant students in Europe
Panel discussion 02.15.53
Event host: Fadoua Alaoui

Film Language Diversity in Amsterdam , 29 Februari 2020

Biblioteka OBA Oosterdok w Amsterdamie:
"Dorastanie w wielojęzycznej rodzinie"
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego był inspiracją dla Centrum Lokomotywa do zorganizowania we współpracy z OBA wydarzenie zachęcające do używania rodzimych języków ojczystych oraz omówić wielojęzyczne wychowanie i edukację. Nagranie w języku angielskim.
Mówcy:
Karijn Helsloot (językoznawca, autor, Stichting Taal naar Keuze, Studio Taalwetenschap) - Więcej języków w edukacji: odpowiedzialność szkoły i społeczeństwa 00.13.42
Marinella Orioni (autorka, specjalizacja wielojęzyczność) - Dziecko wielojęzyczne 00.40.55
Anna de Graaf (Lingwista, Meertalig.nl, Koordynator Bilingualism Matters@nl)
Laurinde Koster (MA - Risbo, Rutu Foundation) - Wielojęzyczne materiały dydaktyczne dla studentów-imigrantów w Europie
Dyskusja panelowa 02.15.53
Prezentatorka: Fadoua Alaoui

  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908