O Lokomotywie

Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie.

Prowadzimy zajęcia z języka polskiego dla dzieci, które w różny sposób związane są z Polską - urodziły się tam lub jedno z rodziców pochodzi z Polski. Nauczanie języka polskiego wzbogacamy o wiedzę z geografii i historii oraz o okolicznościowe lekcje poświęcone zwyczajom i istotnym elementom kultury polskiej. Są to zajęcia sobotnie edukacji uzupelniającej do obowiązujacej w Holandii.

Ważna jest dla nas integracja i upowszechnianie wiedzy na temat 700-letnich kontaktów między Polską i Holandią oraz projekty przybliżające Polskę mieszkańcom Amsterdamu.

Centrum Lokomotywa powstało na początku marca 2011 roku z inicjatywy rodziców pragnących zapewnić swoim dzieciom żywy kontakt z polską kulturą i językiem. Bardzo ważna jest dla nas jakość nauczania.

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w sześciu grupach wiekowych. Lekcje w klasach prowadzą dwie nauczycielki z odpowiednim wykształceniem pedagogicznym i językowym. Współpracujemy zarówno z Forum Polskich Szkół w Holandii, jak i z Wydziałem Slawistyki na Uniwersytecie Amsterdamskim.

Link z informacją dla osób /rodziców przybywających z Polski - Fundacja Kreda.

ZAWSZE POSZUKUJEMY:

  • Entuzjastycznych nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, po studiach polonistycznych lub lingwistycznych oraz z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Preferujemy kandydatów z Amsterdamu i okolic. Oferujemy: ciekawą, rozwojową pracę na zasadzie wolontariatu ze zwrotem kosztów oraz możliwość szkoleń wyjazdowych i on-line. List motywacyjny wraz z CV oraz kontaktem telefonicznym w Holandii prosimy kierować na adres: info@lokomotywa.nl
  • Poszukujemy również asystentek/ów, wymagania są mniejsze niż od nauczycieli prowadzących
  • Fundacja Centrum Lokomotywa to sobotnia szkoła języka polskiego dla dzieci i młodzieży w Amsterdamie. Jako inicjatywa społeczna działa na zasadzie wolontariatu 2x w miesiącu.

Nabór uczniów:

  • Zapisy na listę chętnych - dzieci, także młodsze roczniki urodzone 2020, które w stopniu co najmniej podstawowym opanowały język polski. Dzieci są przyjmowane do szkoły na podstawie rozmowy wstępnej oraz miejsca na liście chętnych. Email prosimy kierować: info@lokomotywa.nl z podaniem nazwiska, daty urodzenia dziecka, stopnia znajomości języka polskiego oraz kontaktu do rodzica/-ców. Mamy listę chętnych. Prosimy zapisywać dzieci jak najwcześniej, nawet od 2 roku życia na listę na następne lata.
  • Od 2014 roku prowadzimy klasę gimnazjalną dla uczniów chodzących do szkół średnich, dysponujemy miejscami. Na tych zajęciach prowadzimy także warsztaty, gościnne wykłady - spotkania z ciekawymi Polakami.
  • Podczas semestru jest dziesięć zajęć, dwadzieścia w roku szkolnym. Więcej o szkole można przeczytać w FAQ.


Logo Ambasada w Hadze
Projekty realizowane w Centrum Lokomotywa finansowane są ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą


Over Lokomotywa

Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa in Amsterdam.

Het voornaamste doel van het Centrum Lokomotywa is kinderen de Poolse taal te leren, aangevuld met aardrijkskunde, cultuur en Poolse geschiedenis. Ook integratie en kennis over de (duizendjarige) historische band tussen Polen en Nederland staan op het programma.

Centrum Lokomotywa is in maart 2011 ontstaan uit een initiatief van ouders die graag een levend contact met de Poolse taal en cultuur aan hun kinderen willen doorgeven. We zijn niet gericht op kwantiteit, maar op kwaliteit. Er is bewust gekozen om kleine klassen aan te houden, met maximaal 18 leerlingen. De lessen vinden twee maal per maand plaats, verdeeld over zes leeftijdsgroepen.

De lessen worden in iedere groep gegeven door een docente en een assistent, beiden met een pedagogische en taalkundige achtergrond.

We werken samen met het Forum van Poolse Scholen in Nederland en de afdeling Slavistiek van de Universiteit van Amsterdam.

Kinderen: inschrijving

De lessen zijn bedoeld voor kinderen vanaf vijf jaar, die ten minste de basis van de Poolse taal beheersen.
Wilt u uw kind inschrijven, mail dan naar info@lokomotywa.nl met de geboorte datum van het kind, de school en de mate van kennis van de Poolse taal. Er is een wachtlijst. We adviseren u om uw kinderen zo vroeg mogelijk in te schrijven.
Informujmy, że Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
Dofinansowanie KPRM 2023


Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Holandii i Norwegii
Kwota dotacji w 2023 r. : 17.750 Kwota dotacji w 2024 r. : 19.500 Data podpisania umowy: 18/09/2023 r. Całkowita wartość zadania publicznego: 928 800,00 zł
Zadanie publiczne ”Wsparcie szkół polonijnych w Holandii i Norwegii” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.
Dofinansowanie Inst Kolbe 2023

  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908 | ING 6526232